про твої фінанси

Банківська гарантія: види, аспекти, тарифи

Банківська гарантія в Україні: види та умови надання банківських гарантій.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що таке банківська гарантія і чому вона потрібна бізнесу?
 2. Види банківських гарантій
 3. Кому надаються банківські гарантії
 4. Терміни та вартість банківських гарантій
 5. Банківські гарантії для туристичних компаній: порядок отримання і вартість
 6. Тендерні банківські гарантії: порядок отримання і вартість

Що таке банківська гарантія і чому вона потрібна бізнесу?

Банківська гарантія є одним з фінансових інструментів забезпечення виконання контрактних зобов'язань, пов'язаних з поставкою товарів, забезпеченням їх оплати, а також виконання інших зобов'язань, що випливають з укладеного двома сторонами контракту.

Таким чином, отримавши банківську гарантію, компанії, які раніше змушені були проводити платежі за контрактами до відвантаження товару або, навпаки, здійснювати відвантаження до отримання оплати, одночасно вирішують два основні завдання.

Перше - мінімізація ризиків угоди, пов'язаних з несплатою або непостачанням товару.

Друге - економія оборотних коштів. Маючи на руках поручительство у вигляді гарантії на свою користь від третьої сторони (банку), контрагент клієнта банку-гаранта може запропонувати більш вигідні умови оплати за контрактом. Наприклад, відстрочку платежу для покупця або ж авансовий платіж на користь клієнта продавця.

Багато постачальників готові надавати відстрочку платежу під забезпечення банківською гарантією, не збільшуючи при цьому ціну товару. Таким чином, завдяки банківській гарантії клієнт може отримати більш вигідні умови угоди. Наприклад, домовившись з постачальником про відстрочення платежу, покупець тим самим отримує товарний кредит, який обходиться йому набагато дешевше банківського - вартість гарантії 1-6% річних в залежності від застави, а ціна позики порядку 18-21% річних в гривні, або 11 -15% в євро, від 13-16,5 в доларах США.

У свою чергу покупець, маючи в своєму розпорядженні банківську гарантією виконання зобов'язань за контрагента (постачальника), може здійснити на користь останнього авансовий платіж за контрактом. Крім цього володар банківської гарантії не несе ризиків сплати штрафних санкцій через порушення договору з контрагентом. Банківська гарантія дає її власнику чіткий механізм отримання грошей при порушенні партнером своїх зобов'язань.

Деякі компанії використовують банківську гарантію в Україні і як спосіб дисциплінувати контрагента.

Приклад: орендар (велика міжнародна мережева компанія), користуючись своїм домінуючим становищем на ринку і привабливістю для орендодавця, допускав прострочення платежів, ставлячи орендодавця перед дилемою - недоотримувати заплановані доходи в термін або втратити «смачного» орендаря. Нараховувати штрафи і потім судитися - не вихід, в результаті орендар все одно піде, а ми недоотримаємо прибуток. Вигідніше виключити людський фактор і зробити процес отримання орендної плати автоматичним.

Це можливо завдяки банківській гарантії. Прострочення на Х днів - лист в банк - безакцептне (без згоди орендаря) перерахування коштів на користь орендодавця з урахуванням всіх штрафів. В результаті орендодавець отримує гроші; з орендарем не сваримося - навіть не дзвонимо йому, а відразу пишемо в банк. Більш того, орендарю не з руки допускати таку ситуацію, щоб не втратити довіру банку і не зіпсувати свій кредитний рейтинг.

Вигідно видавати гарантії бізнесу навіть і самим банківським установам. Для банку видача гарантії більш приваблива, ніж кредитування, оскільки ця операція приносить прибуток, не вимагаючи виділення коштів, і при цьому забезпечена не менше класичного кредиту. При видачі кредитів чистий процентний дохід банків приблизно можна порівняти з доходом за банківською гарантією. Однак при оформленні банківської гарантії в Україні ризик, який несе банк, дещо менше. Видаючи гарантії, банк може збільшити свої доходи, не витрачаючи пасиви, що є великим плюсом даного інструменту.

Радимо ознайомитися:

Види банківських гарантій

Банки займаються випуском і обслуговуванням власних гарантій, а також обслуговуванням отриманих в інтересах клієнта гарантій. Найбільш поширені види гарантій, які пропонують банки, такі:

 • тендерні гарантії - забезпечують виконання учасником тендера своїх тендерних зобов'язань;
 • платіжні гарантії - забезпечують виконання платежу за контрактом;
 • гарантії авансового платежу - забезпечують повернення суми авансу покупцю в разі невиконання продавцем зобов'язань за контрактом;
 • гарантії виконання зобов'язань за контрактом - забезпечують поставку товару (або виконання робіт, надання послуг) відповідно до контракту;
 • гарантії забезпечення кредиту, які забезпечують повернення кредитору суми кредиту та / або відсотків по кредиту згідно з договором.

Окремим різновидом цього продукту можна назвати гарантію, яка обслуговує угоду на загальну суму, що в декілька разів перевищуює суму гарантії. Такий різновид використовується тільки в тому випадку, коли передбачається відвантаження товару частинами. В цьому випадку банківська гарантія відкривається на суму, рівну максимальній сумі одного відвантаження - але діє на всі відвантаження: протягом всього терміну дії контракту.

Банкіри говорять, що найбільш поширені тендерні гарантії. Законодавство України щодо проведення державних закупівель передбачає надання тендерних гарантій учасниками торгів. Такий вид гарантій виступає надійним забезпеченням зобов'язань, взятих на себе учасниками тендеру, в разі зняття своєї пропозиції до закінчення торгів, відмови переможця торгів від укладення угоди, неможливості або небажання надати забезпечення виконання робіт за контрактом.

Гарантія платежу дозволяє покупцеві отримати відстрочку платежу за контрактом за відвантажений товар (наприклад, на 30 або 60 днів) або гарантує своєчасне отримання платежів за договорами оренди або лізингу.

Банки надають прямі і контр-гарантії. Пряма гарантія означає, що банк-гарант надає гарантію безпосередньо на користь бенефіціара (продавця). Непряма - що банк клієнта (покупця) звертається в іноземний (або український) банк з проханням надати гарантію на користь бенефіціара.

Кому надаються банківські гарантії

Банк може поручитися як за продавця (тендерна гарантія, гарантія виконання зобов'язань, гарантія повернення авансового платежу), так і за покупця (гарантія платежу). Вимоги, що висуваються банком для надання гарантії, аналогічні вимогам при видачі позики - оцінюються фінансові показники компанії і якість пропонованої застави.

Претендувати на отримання банківської гарантії можуть клієнти, що мають усталені партнерські відносини з банком - позитивну історію співпраці з кредитними продуктами, продуктам розрахунково-касового обслуговування і так далі. Банк повинен розуміти фінансовий стан і бізнес клієнта.

Також як і при видачі кредиту, фінустанова має індивідуальний підхід до кожного клієнта. У тексті гарантії прописуються базові умови угоди, тому банк уважно працює з контрактом, щоб детально вказати зобов'язання свого клієнта. Не менш важлива прозорість угоди, необхідна умова - наявність прямого контракту між клієнтом банку та його контрагентом (вигодонабувачем по гарантії).

Якщо одна зі сторін угоди - зарубіжна компанія, банк видає гарантію на підставі уніфікованих міжнародних правил, що регулюють зобов'язання і відповідальність всіх сторін по гарантії. (З 01.07.2010 р в силу вступила нова редакція Уніфікованих правил для гарантій на вимогу: Публікація Міжнародної торгової палати № 758).

При розгляді заявки на торгове фінансування банк проводить комплексний аналіз клієнта (експортера або імпортера), який включає в себе аналіз підприємницької діяльності зазвичай на протязі не менше 12 місяців до моменту подачі заявки на отримання фінансування, установчих документів, репутації клієнта, його фінансового стану та кредитної історії.

Особлива увага звертається на показник cash flow, що генерується від операційної діяльності клієнта, а не додаткових джерел (інвестиційний та інші неопераційні доходи). Додатково банк аналізує документи, які підтверджують право власності на майно, яке передається в заставу (іпотеку), і бізнес-план. Показники балансу і звіту про фінрезультати зазвичай аналізуються за останні чотири звітні періоди.

Вам буде складно отримати банківську гарантію при таких параметрах:

 • негативна кредитна історія;
 • негативна ділова репутація компанії;
 • негативна репутація засновників, менеджменту;
 • відсутність прийнятного для банку забезпечення;
 • надання документів за один день до проведення операції (тендера).

Терміни та вартість банківських гарантій

Банківська гарантія може бути видана банком протягом 1-5 робочих днів з моменту подачі заявки. Під заставу грошей гарантії видаються на наступний день після надання клієнтом заявки. Під інше забезпечення - протягом 3-5 робочих днів з моменту отримання повного пакету документів клієнта.

На ринку документарних операцій працюють не всі банки - однією з умов роботи на ринку є хороша репутація банку-гаранта серед іноземних банків. Спочатку лідером на ринку гарантій був Укрексімбанк: оскільки банк - державний, банки-партнери беруть його гарантії по всьому світу. Велика частка гарантій доводиться на «дочки» іноземних банків - Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK, ОТП Банк. Крім того, в лідерах і найбільший український банк - ПриватБанк. Останнім часом документарні операції активно розвивають і інші гравці банківського ринку, зокрема, Альфа-Банк.

Витрати клієнта при отриманні гарантії залежать від суми гарантії та якості забезпечення. Якщо в якості застави виступають грошові кошти, клієнт оплачує комісійні за підготовку надання гарантії і за її обслуговування. У разі надання іншого забезпечення, клієнт оплачує крім цих витрат ще й комісію за прийняття зобов'язань по гарантії, суму якої встановлює кредитний комітет.

Хоча банки пропонують видачу гарантій незалежно від суми контракту, експерти впевнені: вартість гарантії настільки висока, що виправдовує себе лише при великих сумах контракту.

За даними Prostobiz.ua , основні витрати при отриманні банківської гарантії припадають на комісію за надання гарантії. При цьому якщо забезпеченням по гарантії виступає депозит клієнта в банку або блокується рахунок, то комісія складе 0,2-0,4% від суми гарантії. А ось якщо застава інша, то значно дорожче: 2-10% річних (таку гарантію банки вже оцінюють, як кредитування). Хоча деякі банки визначають тариф в відсотках річних навіть якщо в якості застави блокується рахунок клієнта.

Банківські гарантії для туристичних компаній: порядок отримання і вартість

Закон про туризм говорить просто і зрозуміло: мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента має становити суму, еквівалентну не менше 2 тисячам євро. Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше 20 тисячам євро. Якщо ж туроператор надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, то розмір фінансового забезпечення має становити суму, еквівалентну не менше 10 тисячам євро.

Турагент, також йдеться в законі, надає гарантію для покриття своєї відповідальності за збитки - виникають у разі його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом - які пов'язані з необхідністю відшкодування туристам вартості ненаданих послуг, передбачених договором.

Туроператор надає гарантію для покриття своєї відповідальності за збитки - знову ж що виникають в разі його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом - які пов'язані не тільки з відшкодуванням вартості ненаданих послуг, але і з необхідністю покриття витрат туриста з його повернення в місце проживання.

«Відшкодування збитків здійснюється відповідною кредитною установою на підставі заяви туриста, договору на туристичне обслуговування (ваучера) та документів, що підтверджують невиконання туроператором (турагентом) договірних зобов'язань», - уточнює питання діловодства Дмитро Гутгарц, керуючий партнер юридичної компанії «Адвокатське бюро Гутгарца».

Банківську гарантію для невеликих постачальників турпослуг видають практично всі великі банки, що працюють з малим і середнім бізнесом. При цьому більшість установ в даному випадку мають особливі умови гарантії. І лише деякі банки (наприклад, Ощадбанк, ОТП Банк, ПУМБ) пропонують турагентам і туроператорам свій стандартний (розроблений переважно для торгівлі) гарантійний продукт. Ніяких знижок для клієнтів по РКО або іншим продуктам при отриманні такої гарантії на ринку не відзначається.

Граничним терміном гарантії в більшості банків є 5 років. Проте, існують поодинокі пропозиції з максимальним терміном один-три роки або з обмеженням за актуальним максимальним терміном термінових депозитів для малого бізнесу у даного банку. Відзначимо, що банки можуть поцікавитися терміном дії наявної або запланованої ліцензії туроператора - і встановити термін гарантії рівним або таким що мінімально перевищує (скажімо, на три місяці) термін дії турліцензії.

Заставою для такої гарантії зазвичай виступає депозит або залишки на рахунках, лише в рідкісних випадках використовується нерухомість.

Коефіцієнтом покриття обсягу гарантії обсягом застави-депозиту у половини великих банків є 1 (в банк лягає депозит, що дорівнює об'єму гарантії). Також нерідко потрібно депозит на більшу суму (110% -120% обсягу гарантії). Цей коефіцієнт в деяких банках незначно (зазвичай 10%) може відрізнятися для вкладу в гривні щодо інвалютного депозиту і для співпадіння / відмінності валюти гарантії щодо валюти депозиту.

Забезпеченням може стати депозит будь-якого типу. Однак поповнення і часткове зняття такого «заставного майна» до закінчення терміну гарантії практично неможливі - оскільки для цього треба було б внести зміни в договір застави.

Коефіцієнти в разі застави-нерухомості традиційно дають більший розкид - зустрічаються гарантії і до 25%, і до 50% вартості нерухомості.

Щоб уникнути непорозумінь підкреслимо, що депозит-застава не вилучається банком у разі настання гарантійного випадку - гарантія виплачується не з нього. Депозит неминуче повернеться компанії-вкладнику після закінчення терміну його дії. Позов про вилучення застави можливий лише в разі прострочених турфірмою регулярних виплат банку за договором гарантії.

Якщо турагент не надав оплачені туристом послуги не зі своєї вини (наприклад, мова йде про банкрутство третьої особи - туроператора, перевізника, готелю), то і гарантія турагенту виплачується, і застава-депозит повертається сповна. А от у випадку справи про банкрутство туроператора або турагента майно банкрута, включаючи депозити, все одно може бути визначено судом до вилучення - проте це вже не має відношення до власне банківської гарантії і її застави.

Комісії за надання гарантії діляться на одноразові (їх може і не бути) і щорічні (вони теж можуть бути замінені одноразовою виплатою). Останні у одних банків сплачуються раз на рік, рідше - раз на місяць, ще рідше - раз в квартал.

Разові виплати зазвичай рівні 0,1% -0,2% для туроператорів або трохи більше для турагентів - або фіксовано еквівалент 50-100 євро для обох категорій. Щорічна комісія складає найчастіше 1% -2% річних для туроператорів або трохи більше для турагентів - або фіксовано еквівалент 200-400 євро в рік.

Якщо розглядати туроператорську гарантію, на суму 20 тисяч євро строком на 1 рік, то в середньому по ринку вартість такої гарантії коливається від 300 до 380 євро за рік. Вартість турагентської гарантії становить 150-250 євро.

Штрафних санкцій за прострочені щорічні платежі по таких гарантіях на ринку не спостерігалося. Однак в договорі гарантії може бути присутнім пункт про вилучення з тіла депозиту-застави при його виплаті вкладнику будь-якої заборгованості турфірми перед банком по комісіям гарантії.

Наостанок згадаємо, що деякі банки прописують умовою гарантії для турфірми страхування відповідальності або підприємницьких ризиків . Дані платежі можуть значно збільшити вартість гарантії і тому запитати про них у менеджера банку варто обов'язково.

Тендерні банківські гарантії: порядок отримання і вартість

У сфері тендерних гарантій організатора тендера або торгів називають бенефіціаром , компанію-заявника, яка бажає брати участь в тендері - принципалом , а банк або небанківську фінустанову, яка видає гарантії - гарантом .

З огляду на те, що проведення тендерів - трудомісткий і витратний процес - бенефіціарам, особливо з числа державних установ і компаній, властиво при проведенні тендерів вимагати собі грошових компенсацій на випадок несумлінної поведінки принципалів. Роль цієї потенційної компенсації і грає банківська гарантія забезпечення тендерної пропозиції, вона ж конкурсна гарантія (Bid Bond).

Її суть полягає в тому, що гарант зобов'язується виплатити бенефіціару обумовлену останнім в умовах тендера суму, якщо принципал порушить певні умови тендерної документації. У більшості випадків під такими «певними умовами» маються на увазі рівно три ситуації:

 • якщо принципал зняв з тендеру свою пропозицію або вирішив її змінити після дати, до якої це робити було дозволено (тобто коли на розгляд пропозиції принципала бенефіціар вже міг витратити час);
 • якщо принципал, отримавши від бенефіціара звання переможця тендера, відмовився укласти договір , про який йшла мова в тендері;
 • якщо принципал, отримавши від бенефіціара звання переможця тендера і уклавши договір, відмовився надати нову гарантію , зазвичай більш довгострокову - посттендерну гарантію, вона ж гарантія виконання зобов'язань (Performance Bond) - по якій банк доручається, що принципал-переможець точно виконає договір, укладений ним з бенефіціаром.

Вельми часто для спрощення документообігу гарантії тендерна і посттендерна об'єднуються в один документ. В такому випадку третя ситуація, при якій гарант виплачує бенефіціару суму гарантії, звучить так:

 • якщо принципал, отримавши від бенефіціара звання переможця тендера і уклавши договір, порушує пункти цього договору .

Крім того, в окремих випадках замість посттендерної банківської гарантії може використовуватися інше матеріальне забезпечення виконання посттендерного договору. Наприклад, замовник тендеру може просто самостійно прийняти в заставу майно або майнові права переможця тендера.

Тендерні гарантії, що включають в себе посттендерне гарантування, зазвичай видаються на термін до 6-12 місяців - найчастіше, цього достатньо для виконання будь-яких поставок товарів, послуг або робіт. А ось суто конкурсні гарантії, що не включають в себе посттендерне гарантування, можуть видаватися і строго до дати підбиття підсумків тендеру.

Якщо принципал в тендері не переміг, він просто розриває угоду з гарантом про гарантії - і забирає свою заставу (якщо гарантія була бланковою). Зрозуміло, комісії та інші тарифи, сплачені за отримання і обслуговування гарантії, в цьому випадку не повертаються - тобто банки в будь-якому випадку заробляють на учасниках того чи іншого тендера, незалежно від конкурсних успіхів компаній в ньому.

Якщо настає гарантійний випадок (коли принципал порушив умови тендера), банк негайно виплачує бенефіціару суму гарантії; при цьому бенефіціар може запросити не весь обсяг гарантії, а меншу суму на свій розсуд.

Одночасно з цим банк-гарант звертає вже своє стягнення в порядку регресу - на заставу принципала, під яку видавалася гарантія (або на майно третьої особи - поручителя - в разі бланкової гарантії під поручительство). А оскільки найчастіше в якості застави для тендерних гарантій використовується депозит принципала або його кошти на особливому розрахунковому рахунку (блок-рахунок без права доступу до нього власника коштів до закінчення терміну гарантії), проблем у банку з регресних стягненням з принципала коштів практично ніколи не виникає.

У підсумку, замість «регресного стягнення після сплати банком гарантії бенефіціару» має місце чи не зворотна послідовність - банк-гарант, умовно кажучи, видає бенефіціару заставні гроші самого ж винного принципала. Ще й банку трохи залишається - адже, в середньому, гарантія видається під депозит, що перевищує суму гарантії на 10% (не кажучи вже про відсотки і комісії, сплачені принципалом).

Саме тому даний продукт у банків та інших фінустанов вважається безресурсним фінансовим продуктом. А оскільки в переважній більшості випадків учасники тендерів не доводять справу до виплати їх гарантами гарантій і до втрати своїх застав - то і гарантії майже завжди є просто документом від банку, за який принципал сплачує невеликі кошти (а також дає на невеликий час банку грошову заставу, але незабаром легко забирає її назад).

В результаті не дивно, що навіть в кризові часи важко знайти банк, який би не видавав під грошові застави компаніям безресурсні гарантії, зокрема, тендерні.

Гарантії під заставу грошових коштів прийнято називати покритими гарантіями , а під заставу нерухомого та рухомого майна - непокритими гарантіями . При цьому непокриті гарантії бувають двох видів: як самостійний заставний фінансовий інструмент або ж в рамках раніше відкритої у клієнта заставної кредитної лінії. В останньому варіанті при настанні гарантійного випадку банк, виплативши гарантію бенефіціару, зараховує компанії-принципалу зняття кредитних коштів на ту ж суму всередині виділеної їй кредитної лінії

Як і в сфері торговельних банківських гарантій, тарифи за обслуговування тендерних гарантій найчастіше обчислюються у відсотках річних - 1% -5% річних; а в середньому по ринку - 3% річних (з щомісячною виплатою). Крім того, приблизно половина гравців використовує одноразові комісії за видачу гарантій - в розмірі 0,1% -0,25% від суми гарантії. Нарешті, в рідкісних випадках, коли мова йде про річну або піврічну тендерну + посттендерну гарантію, обидва види тарифів документарних операцій об'єднуються в один платіж - банк стягує одноразово 2% -3% від суми гарантії без подальших щомісячних виплат.

Також у ряду банків тарифи гарантій мають мінімальні відмінності для різних видів застав - трохи дешевше для грошей на блок-рахунку, трохи дорожче для депозитів, ще трохи дорожче - для заставного рухомого і нерухомого майна.

Абсолютна більшість українських бенефіціарів, що потребують тендерних гарантій, поки ще належить державі. І хоча недержавні компанії та організації також проводять численні тендерні конкурси із закупівлі та постачання послуг і робіт - все ж приватний і корпоративний бізнес в Україні майже ніколи не вимагає банківських гарантій від учасників своїх конкурсів.

Також, на відміну від західних країн, поки ще досить рідко українські принципали беруть участь в тендерах, оголошених в інших країнах. Від загальної кількості тендерних гарантій частка міжнародних незначна. При цьому, хотілося б відзначити, що на українському ринку спостерігається тенденція збільшення ролі документарних операцій у відносинах з іноземними партнерами.

Залишилося відзначити, що для отримання гарантій, крім звичайного пакета документів для банківського фінансування, компанія-заявник надає банку конкурсну документацію даного тендеру.

 

Отримувати всі новини та статті сайту в одному email на день?

також стежити за новинами сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Агропросперіс Банк

Депозит Онлайн

11% річних у гривні або 2,25% у доларах на 24 місяці

Строк від 1 до 24 місяців

Від 1000 грн або 100 дол.

100% гарантія вкладу

Оформлення в онлайн-банкінгу AP Bank

м. Київ, Вінниця

Ліцензія НБУ №241 від 16.02.2016

Глобус Банк

Депозит Классический, Накопительный от Глобус Банка

до 12,5% годовых + до 1% годовых от суммы вклада

Минимальный срок - от 6 мес.

Минимальная сумма - от 10 000 грн.

100% гарантия вклада

ОТП Банк

Депозит Срочный от ОТП Банка

до 6,25% годовых + до 1% годовых от суммы вклада

Минимальный срок - от 3 мес.

Минимальная сумма - от 5 000 грн.

100% гарантия вклада

Корисні статті з даної тематики