про твої фінанси

Банкрутство та ліквідація страхової компанії: як боротися за свої кошти

Банкрутство страхової компанії в Україні: як себе вести страхувальнику, в разі ліквідації страхової компанії


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Що означає анулювання ліцензії страхової компанії?
 2. Що робити, якщо страхову компанію позбавили ліцензії?
 3. Ліквідація страхової компанії: як боротися за свої кошти
 4. Чи відповідають керівники і засновники страхової за зобов'язаннями компанії?
 5. Скільки часу може тривати процес ліквідації страхової компанії-банкрута?
 6. Порядок включення до Реєстру неприбуткових організацій

Що означає анулювання ліцензії страхової компанії?

Чи спричинить за собою анулювання ліцензії ліквідацію СК, чи отримають клієнти компанії виплати за страховими випадками, чим відрізняється призупинення дії ліцензії від її анулювання - дізнавався Prostobank.ua.

Анна Огренчук, керуючий партнер, адвокат LCF LAW GROUP

Анулювання ліцензії страхової компанії, згідно п. 1.8 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності (затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 року № 40), означає заборону на здійснення страхової діяльності після її анулювання.

В абз. 3 п. 2.5 Положення про застосування Держфінпослуг заходів впливу (затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 року № 125) прямо передбачено, що в разі призупинення або анулювання ліцензії страховика заборона на здійснення страхової діяльності не поширюється на виконання зобов'язань за вже укладеними договорами.

Таким чином, наслідком анулювання ліцензії страхової компанії буде неможливість укладення такою компанією нових договорів страхування, а також внесення змін до чинних. Однак зобов'язання такої компанії за укладеними раніше договорами не припиняються, тобто виплати страхових відшкодувань повинні проводитися в повному обсязі, в тому числі за рахунок резервних фондів страховика.

Крім того, потрібно враховувати, що підставами для анулювання ліцензії страховика, згідно з розділом 8 Ліцензійних умов, є наступні:

 • заява страховика про анулювання ліцензії;
 • рішення про скасування державної реєстрації страховика;
 • виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих страховиком для одержання ліцензії;
 • рішення про застосування заходів впливу;
 • неможливість страховика забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для страхової діяльності, зокрема початок відповідно до вимог нормативно-правових актів процедури ліквідації страховика;
 • нездійснення страховиком страхової діяльності відповідно до виданої ліцензії протягом 12 місяців з дати її видачі.

Після анулювання ліцензії страхова компанія в будь-який час може подати документи на отримання нової ліцензії на здійснення страхової діяльності та, в разі отримання такою компанією нової ліцензії, страхувальники зможуть переукласти договори страхування з даною страховою компанією. Винятком із зазначеного є анулювання ліцензії як міра впливу Держфінпослуг за певні порушення, в цьому випадку страховик зможе отримати нову ліцензію на право здійснення страхової діяльності не раніше, ніж через рік з дати прийняття рішення Держфінпослуг про анулювання попередньої ліцензії.

Якщо ж після анулювання ліцензії страхова компанія не ініціювала отримання нової ліцензії, страхувальник має право вимагати у страхової компанії розірвання договору страхування в зв'язку з істотною зміною обставин (ст. 652 ЦК України), з обов'язковим зазначенням наслідків такого розірвання, в тому числі, щодо повернення страхувальнику частини страхової премії. У разі незгоди страхової компанії на розірвання договору, страхувальник може звернутися із зазначеними вимогами до суду.

Після розірвання договору, страхувальник може укласти договір з іншою страховою компанією, у якої є діюча ліцензія на надання певного виду страхування.

Відповідно до Закону України «Про страхування», а також Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, на здійснення кожного виду страхування необхідно отримати окрему ліцензію. У разі анулювання ліцензії страхової компанії на певний вид страхування майна, така компанія не матиме права укладати нові договори страхування майна, але зобов'язана буде виконувати зобов'язання за договорами, укладеними на момент вступу в силу рішення Держфінпослуг про анулювання ліцензії.

Необхідно розмежовувати випадки призупинення (обмеження) дії ліцензії і її анулювання. У першому випадку - це тимчасова заборона на здійснення страхової діяльності за певні порушення, після усунення яких, дію ліцензії страхової компанії може бути відновлено. При анулюванні ліцензії, страховику забороняється здійснювати певний вид страхової діяльності, без права подальшого відновлення дії такої ліцензії, до моменту отримання ним нової ліцензії.

Таким чином, якщо мова йде про призупинення дії ліцензії, то після усунення порушень, які перешкоджають подальшому здійсненню страховиком ліцензійного виду діяльності, Держфінпослуг своїм розпорядженням відновлює дію ліцензії.

Щодо можливості ліквідації страхової компанії при анулюванні її ліцензії, слід зазначити, що ліквідація можлива в разі, якщо страхова компанія здійснювала лише один вид страхової діяльності (наприклад, страхування життя). В такому випадку, оскільки страховик буде зобов'язаний продовжувати виконувати зобов'язання за укладеними раніше договорами і виплачувати страхові відшкодування, але буде позбавлений права укладати нові договори страхування, подальше існування такої компанії буде недоцільним.

У більшості ж випадків страхові компанії надають страхові послуги за кількома видами страхування, тому анулювання ліцензії по одному з видів страхування, не призведе до ліквідації такого страховика в цілому.

Що робити, якщо страхову компанію позбавили ліцензії?

Що означає позбавлення ліцензії СК і як себе вести, якщо ліцензію втратив ваш страховик - дізнавався Prostobank.ua

Ліцензію призупинили

Якщо у страхової компанії, в якій ви купили поліс страхування життя, авто, або іншого майна, проблеми з ліцензією, то перше, що вам варто з'ясувати для себе - ліцензія просто припинена (обмежена) або анульована. Від відповіді на це питання і залежать ваші подальші дії. «Призупинення ліцензії - це тимчасова заборона на здійснення страхової діяльності за певні порушення, після усунення яких, дія ліцензії страхової компанії може бути відновлено, - зазначає Анна Огренчук, керуючий партнер і адвокат Lcf Law Group. - При анулюванні ліцензії, страховику забороняється здійснювати певний вид страхової діяльності, без права подальшого відновлення дії такої ліцензії, до моменту отримання ним нової ліцензії ».

Прикладом призупинення ліцензії може послужити гучний випадок, коли Держфінпослуг призупинила дію ліцензії великої СК «Перша страхова компанія». Варіант розвитку подій після призупинення ліцензії, як правило, один і той же (як у випадку з «Першою Страховою Компанією»): страхова усуває порушення, які, на думку регулятора, перешкоджають здійсненню страховиком ліцензійного виду діяльності, і Держфінпослуг відновлює дію ліцензії. Турбуватися в такому випадку клієнтам страхової компанії нема про що - хіба що компанія не може відновити дію ліцензії протягом тривалого часу, і побудована вона з кричущими порушеннями - у вигляді фінансової піраміди, коли гроші в якості відшкодувань за страховими випадками йдуть від нових продажів полісів. Втім, аналізом СК ви, очевидно, займалися при її виборі, так що в разі припинення ліцензії з цього приводу вже можна не турбуватися. Що стосується анулювання ліцензії, то тут все трохи складніше.

Ліцензію анулювали

Відповідно до Закону України «Про страхування», а також до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, СК зобов'язана отримати окрему ліцензію на здійснення кожного виду страхування. Тому, якщо страхова компанія не займається одним-єдиним видом страхування (а більшість СК в Україні мають багато напрямків), то позбавлення ліцензії не означає ліквідації СК.

Втім, в більшості випадків і позбавлення ліцензії - не привід для занепокоєння. «Анулювання ліцензії страхової компанії, згідно п. 1.8 Ліцензійних умов користування означає заборону на здійснення страхової діяльності після її анулювання, - Анна Огренчук. - В абз. 3 п. 2.5 Положення про застосування Держфінпослуг заходів впливу (затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 року № 125) прямо передбачено, що в разі призупинення або анулювання ліцензії страховика заборона на здійснення страхової діяльності не поширюється на виконання зобов'язань за вже укладеними договорами ». Іншими словами, компанія, чию ліцензію анулювали, не зможе укладати нові договори страхування і вносити зміни до діючих договорів. «Однак зобов'язання такої компанії за укладеними раніше договорами не припиняються, тобто виплати страхових відшкодувань повинні проводитися в повному обсязі, в тому числі за рахунок резервних фондів страховика», - уточнює Анна Огренчук.

Інше питання, чи зможе компанія здійснювати ці виплати, і чи не пов'язаний відклик ліцензії з її незадовільним фінансовим станом? Розглянемо цей момент детальніше. Згідно із законом, підстави для анулювання ліцензії страховика, згідно з розділом 8 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності (затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 року № 40), можуть бути наступні:

 • заява самого страховика про анулювання ліцензії - в цьому випадку керівництво компанії добровільно приймає рішення про те, що продовжувати діяльність з конкретного виду страхування для компанії стало недоцільно;
 • рішення про скасування державної реєстрації страховика;
 • виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих страховиком для одержання ліцензії;
 • рішення про застосування заходів впливу з боку Держфінпослуг;
 • неможливість страховика забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для страхової діяльності, зокрема початок відповідно до вимог нормативно-правових актів процедури ліквідації страховика;
 • нездійснення страховиком страхової діяльності відповідно до виданої ліцензії протягом 12 місяців з дати її видачі.

Сама «приємна» для страхувальника причина позбавлення ліцензії СК - за власним бажанням. На думку фахівців, велика СК, відмовившись від одного напрямку своєї діяльності, ніяк фінансово не постраждає. «Якщо страхова компанія досить велика і має велику мережу представництв і філій по всій Україні, а також фінансово стабільна і бездоганно здійснює страхову діяльність відповідно до Ліцензійних умов, то анулювання ліцензії на один з видів за власною заявою не повинно викликати будь-яких труднощів у страховика і, відповідно, ніяк не повинно вплинути на інтереси клієнтів при отриманні страхових відшкодувань », - вважає Світлана Личак, головний спеціаліст управління правового забезпечення страхових операцій страхової компанії «АСКО-Медсервіс». Наприклад, у 2010 році СК "Хортиця Життя" захотіла перепрофілюватися і зайнятися не страхуванням життя, а ризиковим страхуванням - ось і звернулася в Держфінпослуг, після чого її було позбавлено ліцензії. Правда, буває і інакше - наприклад, в тому ж 2010 році компанія "ВіДі Глауб Лайф" прийняла рішення про припинення діяльності і теж звернулася до Держфінпослуг щодо позбавлення ліцензії.

Нарешті, якщо ви сподіваєтеся, що позбавлення ліцензії СК допоможе вам уникнути покупки поліса у проблемної компанії - відразу обмовимося, що це малоймовірно. Для боротьби з проблемними СК у Держфінпослуг є інші важелі (тимчасова адміністрація, наприклад). Навіть якщо у регулятора накопичилося дуже багато скарг на невиплату за страховими випадками, то спочатку Держфінпослуг, за словами юристів, проводить перевірку скарг, якщо вони підтверджуються, то намагається вирішити проблему за допомогою доступних йому методів, і лише після цього є можливість, що ліцензію анулюють . Прикладом такої ситуації може послужити СК «Вексель», яка не сплачувала відшкодування по страхових випадках багато місяців, але була позбавлена ​​ліцензії лише після того, як сама заявила про своє банкрутство і ліквідацію.

Привід для занепокоєння

Як правило, і в багатьох інших випадках позбавлення ліцензії вашого страхувальника не є проблемою. Справа в тому, що втрачену ліцензію можна повернути. «Після анулювання ліцензії страхова компанія в будь-який час може подати документи на отримання нової ліцензії на здійснення страхової діяльності та, в разі отримання такою компанією нової ліцензії, страхувальники зможуть переукласти договори страхування з даною страховою компанією, - пояснює Анна Огренчук. - Винятком із зазначеного є анулювання ліцензії як міра впливу Держфінпослуг за певні порушення, в цьому випадку страховик зможе отримати нову ліцензію на право здійснення страхової діяльності не раніше, ніж через рік з дати прийняття рішення Держфінпослуг про анулювання попередньої ліцензії». Прикладом подібного позбавлення ліцензії в 2010 році служать СК "Орадон" і "Спектр".

Крім цього, є ще три можливих варіанти анулювання ліцензій СК, при яких страхувальники можуть постраждати. По-перше, важкий загальний фінансовий стан СК. «Якщо страховик зазнає певних фінансових труднощів, при цьому має обмежену кількість ліцензій, одну з яких можуть анулювати внаслідок неможливості виконувати вимоги ліцензійних умов, при початку процедури ліквідації, ситуація стає загрозливою», - зазначає Світлана Личак.

По-друге, якщо СК сама не ініціює поновлення ліцензій (наприклад, в разі важкого фінансового стану). Нарешті, випадок, якщо СК займалася лише одним напрямком (наприклад, страхуванням життя), і не може отримати нову ліцензію. Тоді компанії взагалі загрожує ліквідація. «Оскільки страховик буде зобов'язаний продовжувати виконувати зобов'язання за укладеними раніше договорами і виплачувати страхові відшкодування, але буде позбавлений права укладати нові договори страхування, то подальше існування такої компанії буде недоцільним», - зазначає Анна Огренчук.

Рецепт на всі три випадки досить простий. «Якщо після анулювання ліцензії страхова компанія не ініціювала отримання нової ліцензії, страхувальник має право вимагати у страхової компанії розірвання договору страхування в зв'язку з істотною зміною обставин (ст. 652 ЦК України), з обов'язковим зазначенням наслідків такого розірвання, в тому числі, щодо повернення страхувальнику частини страхової премії. У разі незгоди страхової компанії на розірвання договору, страхувальник може звернутися із зазначеними вимогами до суду», - зазначає Анна Огренчук, керуючий партнер і адвокат Lcf Law Group

«Клієнт страхової компанії може в будь-який момент припинити правовідносини із страховиком за власною ініціативою, достроково розірвавши договір страхування. При цьому він повинен дотримуватися положень договору щодо термінів подачі заяви на дострокове розірвання договору страхування, а також отримання частини страхового платежу, який розраховується пропорційно періоду страхування, що залишився до закінчення терміну дії договору, з обов'язковим утриманням витрат на ведення справи страховиком », - підтримує Світлана Личак.

Ліквідація страхової компанії: як боротися за свої кошти

Prosto купити поліс страхування, але не просто в разі серйозних проблем у страхової отримати належні кошти. У поточних реаліях за повернення своїх внесків і отримання виплат за страховими випадками, якщо компанія в процесі ліквідації, а то і зовсім банкрут, доводиться поборотися. Для цього важливо знати про особливості регулювання питання і про можливі важелі впливу на повернення своїх коштів.

Сергій, 32-річний архітектор з двома маленькими дітьми, взяв семирічний кредит на покупку Daewoo Lanos. Не встиг він проїздити на новому авто і року - як потрапив у жахливу аварію, розбивши машину в повний металобрухт. Дивом виживши, Сергій зрадів, що свого часу купив поліс КАСКО. Однак страхова з виплатою не поспішала, півроку годувала «сніданками», а на початку лютого 2010 року оголосила про свою ліквідацію. «Найприкріше, що страхову ми вибирали за наполяганням банку, а тепер я не тільки зобов'язаний шість років виплачувати кредит за машину, яка відновленню не підлягає, а й сума кредиту через зростання курсу долара виросла майже вдвічі. Ось така подвійна ціна за те, чого більше немає», - нарікає Сергій.

Ситуацію, що склалася нагнітають численні повідомлення в пресі про те, що шансів на отримання коштів страхувальниками, якщо страхова компанія ліквідується, - дуже і дуже мало. Проте, використавши ряд хитрощів, можна домогтися збільшення своїх шансів на отримання грошей.

Загальні закони

Точка відліку для страхувальників - публікація в офіційних виданнях ( «Голос України», «Урядовий кур'єр») оголошення про початок процедури банкрутства або про ліквідацію СК.

Згідно із законом, з цього моменту у страхувальників є 30 днів, щоб «заявити про себе» господарському суду, який займається банкрутством компанії (як правило, за місцем розташування СК), і / або ліквідатору СК. Подаючи заяву потрібно подати документи, які підтверджують, що Ви - клієнт страхової. Важливо відстежити, чи визнані Ваші вимоги, і в іншому випадку вжити належних заходів. «Вимоги можуть бути не визнані боржником або розпорядником його майна, і тоді таке рішення можна оскаржити в судовому порядку, - розповідає Сергій Мішкур, директор страхового брокера ТОВ" ФінансСервіс ". - За результатами обліку заявлених вимог складається реєстр вимог кредиторів. Даний реєстр розглядається на попередньому судовому засіданні відповідного господарського суду, при цьому суд уточнює розмір вимог кредиторів з урахуванням тих, які раніше не визнавалися боржником, але потім були визнані судом ».

Розраховувати на отримання відшкодувань за страховими випадками можуть лише ті, у кого страховий випадок стався до дати відкриття ліквідаційної процедури. Решта страхувальників можуть розраховувати на повернення частини сплаченої ними премії - за той термін, який договір вже не діє, хоча був оплачений. Ще раз відзначимо, що претендувати на погашення своїх вимог можуть лише ті страхувальники, які були включені до реєстру вимог кредиторів.

При цьому існує певний порядок черговості претендентів на отримання коштів від СК. Визначає його стаття 45 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». В першу чергу виплати отримають ті, у кого вже стався страховий випадок (спочатку власники договорів особистого страхування, потім - будуть виплати по КАСКО та іншим полісами). Наступними в черзі будуть вимоги тих фізичних осіб, страхові випадки за якими не настали, але які хочуть повернути частину сплачених премій (внутрішня черговість така ж - спочатку договори особистого страхування, потім - майнового та ін.). Вимоги юридичних осіб задовольняються в останню чергу.

На що розраховуємо

Якщо в страховій щосили працює ліквідаційна комісія, то ключовим моментом для страхувальників є реалізація активів компанії. Перевірити, наскільки значні кошти може ліквідатор виручити від реалізації активів, і, відповідно, оцінити свої шанси на отримання грошей, практично неможливо.

«Серед найбільш типових активів страхових компаній можна виділити грошові кошти та їх еквіваленти, основні засоби (нерухомість, автомобілі і так далі), а також довгострокові і поточні фінансові інвестиції (в основному - цінні папери)», - розповідає Сергій Мішкур, директор страхового брокера ТОВ "ФінансСервіс".

Ось і виходить, що активи можуть бути дуже значними, а грошових коштів в їх структурі може практично не бути (про реалізацію знецінених нерухомості і деяких видів цінних паперів в розпал кризи промовчимо). Для цього і радять перед покупкою поліса ретельно досліджувати активи обраної СК.

Другий важливий аспект стосується поради при зверненні з суд закликати як співвідповідача акціонерів компанії. На жаль, такий спосіб з метою отримати свої кошти має сенс лише в тому випадку, якщо СК зареєстрована у вигляді повного товариства. В інших випадках такий хід може бути корисний лише бажаючим закликати акціонерів до кримінальної відповідальності. «Страховики можуть бути утворені у вигляді акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, - пояснює Сергій Мішкур. - Фактично мова про повну відповідальність учасників всім своїм майном може йти тільки в разі повного товариства. Хоча на практиці страховиків, які б працювали на класичному ринку, у вигляді повних господарських товариств немає. За загальним правилом, учасники не відповідають за зобов'язаннями юридичних осіб, а юридичні особи не відповідають за зобов'язаннями учасників. Тобто відповідальність учасників обмежена їх внесками в статутний фонд компанії. Але слід звернути увагу, що можна говорити не про цивільно-правову, а про кримінальну відповідальність таких суб'єктів, особливо керівників компаній. Тут може йти мова про посадові злочини, а також про злочини в сфері господарської діяльності (наприклад, ст. 219 КК України "Доведення до банкрутства", ст. 218 КК України - "Фіктивне банкрутство") ».

Нарешті, розраховувати на швидке отримання виплат від СК теж не варто - за словами експертів, ліквідація може тривати в цілому півтора року. «Ліквідаційна процедура фактично починається з моменту винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом. Вона не може перевищувати 12 місяців, при цьому даний термін може бути продовжений відповідним господарським судом ще на 6 місяців », - зазначає Сергій Мішкур.

Про ініціювання банкрутства СК через господарський суд

Важливий аспект питання банкрутства СК - те, що страхувальники мають право на звернення до суду і ініціацію банкрутства компанії. Суд починає провадження у справах про банкрутство, коли безперечні вимоги кредитора або кредиторів складають не менше 300 мінімальних заробітних плат. «На цьому етапі зазвичай виникає деяке сум'яття з урахуванням вимог страхувальників, оскільки основна маса клієнтів страхових компаній намагаються вирішити проблеми в цивільних судах, не підозрюючи про загальний обсяг невиконаних зобов'язань страхової компанії, - зазначає Сергій Мішкур. - Виходом із ситуації може бути колективна заява клієнтів страхових компаній до господарського суду про порушення провадження процедури банкрутства. До речі, такі спроби об'єднання кредиторів робилися в 2009 році при масовому невиконанні відомими компаніями своїх зобов'язань. Юристи або адвокати, які самі були клієнтами таких компаній, ініціювали в тематичних блогах і форумах в мережі Інтернет збір інформації про інших страхувальників, які не отримали відшкодування від таких компаній».

Ліквідація за власним бажанням

Рішення проблем постраждалих від кризи страхової не обов'язково має проходити через господарський суд. Повна ліквідація страхової компанії також може відбуватися за рішенням акціонерів компанії.

Наприклад, одна з досить великих СК, які оголосили про свою ліквідацію на початку лютого 2010 - «Вексель», ліквідується як раз за рішенням, прийнятим загальними зборами акціонерів. Ці ж збори вибрали і затвердили ліквідаційну комісію, яка буде займатися ліквідацією компанії - тобто проводити інвентаризацію майна, коштів і зобов'язань СК, їх оцінку і реалізацію, а також складати список кредиторів і організовувати розрахунок з ними. Щоб виключити підозри в несумлінному проведенні вищезазначених процедур, на тих же зборах ухвалили, що достовірність даних ліквідаційного балансу повинна підтвердити своїм висновком аудиторська компанія. Правда, вибирати конкретну компанію повинна сама ліквідаційна комісія, призначена зборами акціонерів.

У будь-якому випадку, якщо ліквідація СК виглядає саме таким чином, тобто проводиться «за власним бажанням», вплинути на процес після заяви своїх претензій, ніяк не можна. Втішатися можна лише тим, що згідно зі статтею 43 Закону «Про страхування» в разі ліквідації платоспроможної СК (тобто без рішення господарського суду про банкрутство) вимоги страхувальників задовольняються в першу чергу (і лише потім - кошти розподіляють між акціонерами). Втім, на питання юристу, Prostobank.ua отримав відповідь: додаткове звернення до суду може збільшити шанси на отримання компенсації. «Застраховані особи, які дізналися про те, що страхова компанія, яка заборгувала їм страхову виплату, ліквідується, повинні, в першу чергу, подбати про те, щоб бути включеними до реєстру кредиторів. В такому випадку, непогано заручиться судовим рішенням, яке підтвердить безспірність вимог клієнта страхової компанії », - зазначає Катерина Гутгарц, юрист адвокатського бюро« АБГ ».

Окремо варто відзначити, що згідно із законом до складу ліквідаційної комісії крім представників акціонерів СК і фінансових органів повинні бути включені і представники кредиторів компанії (тобто страхувальників). Тому в разі ліквідації вашої СК «за власним бажанням» в ваших інтересах відстежити, чи не порушені ваші права і чи представлені вони належним чином у ліквідаційній комісії. Не зайвим буде також знати, що дії ліквідаційної комісії згідно з тією ж статтею 25 закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» можуть бути оскаржені в господарському суді кожним кредитором окремо або комітетом кредиторів.

Чи відповідають керівники і засновники страхової за зобов'язаннями компанії?

Сергій Мішкур, директор страхового брокера ТОВ "ФінансСервіс"

Це питання лежить в площині українського законодавства про господарські товариства. Страховики можуть бути утворені у вигляді акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю. Фактично мова про повну відповідальність учасників всім своїм майном може йти тільки в разі повного товариства. Хоча на практиці страховиків, які б працювали на класичному ринку, у вигляді повних господарських товариств немає. За загальним правилом, учасники не відповідають за зобов'язаннями юридичних осіб, а юридичні особи не відповідають за зобов'язаннями учасників. Тобто відповідальність учасників обмежена їх внесками до статутного фонду компанії. Але слід звернути увагу, що можна говорити не про цивільно-правову, а про кримінальну відповідальність таких суб'єктів, особливо керівників компаній. Тут може йти мова про посадові злочини, а також про злочини в сфері господарської діяльності (наприклад, ст. 219 КК України "Доведення до банкрутства", ст. 218 КК України - "Фіктивне банкрутство").

Скільки часу може тривати процес ліквідації страхової компанії-банкрута?

Сергій Мішкур, директор страхового брокера ТОВ "ФінансСервіс"

Ліквідаційна процедура фактично починається з моменту винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом. Вона не може перевищувати 12 місяців, при цьому даний термін може бути продовжений відповідним господарським судом ще на 6 місяців. З моменту винесення зазначеної постанови дія всіх договорів страхування, за якими не настали страхові події припиняється, і клієнти можуть претендувати на частину невикористаної страхової премії. Формується ліквідаційна маса - якась сукупність виявлених активів боржника, які будуть реалізуватися з метою погашення зобов'язань боржника. Надалі проводиться оцінка та реалізація цих активів. За рахунок виручених коштів проводиться задоволення вимог кредиторів. У разі банкрутства страхових компаній встановлюється черговість погашення зобов'язань перед кредиторами. Так, відповідно до чинного законодавства першими існує шість черг кредиторів. В першу чергу, наприклад, здійснюється погашення зобов'язань за договорами особистого страхування, де мали місце страхові події.

 

Отримувати всі новини та статті сайту в одному email на день?

також стежити за новинами сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Агропросперіс Банк

Депозит Онлайн

11% річних у гривні або 2,25% у доларах на 24 місяці

Строк від 1 до 24 місяців

Від 1000 грн або 100 дол.

100% гарантія вкладу

Оформлення в онлайн-банкінгу AP Bank

м. Київ, Вінниця

Ліцензія НБУ №241 від 16.02.2016

Глобус Банк

Депозит Классический, Накопительный от Глобус Банка

до 12,5% годовых + до 1% годовых от суммы вклада

Минимальный срок - от 6 мес.

Минимальная сумма - от 10 000 грн.

100% гарантия вклада

ОТП Банк

Депозит Срочный от ОТП Банка

до 6,25% годовых + до 1% годовых от суммы вклада

Минимальный срок - от 3 мес.

Минимальная сумма - от 5 000 грн.

100% гарантия вклада

Корисні статті з даної тематики