про твої фінанси

Як вибрати ПІФ для інвестування коштів

Як правильно вкласти гроші в ПІФ України? Наскільки ефективно вкладення грошей в ПІФи? Чим можуть бути ризиковані інвестиції в ПІФ? Відповіді на ці та інші питання можна знайти в цій статті.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Інвестиційні фонди України: порівняльний аналіз пайових і корпоративних фондів
 2. Як вибирати інвестиційний фонд?
 3. Запобіжні заходи
 4. Як позбутися від паю?

Інвестиційні фонди України: порівняльний аналіз пайових і корпоративних фондів

Інвестиційні фонди України або інститути спільного інвестування в Україні за своєю організаційно-правовій формі діляться на:

 • корпоративні інвестиційні фонди;
 • пайові інвестиційні фонди.

Корпоративні та пайові інвестиційні фонди, в свою чергу, в залежності від порядку здійснення діяльності діляться на:

 • відкриті інвестиційні фонди;
 • закриті інвестиційні фонди;
 • інтервальні інвестиційні фонди.

Відкриті і інтервальні інвестиційні фонди в залежності від терміну, на який вони створюються, діляться на:

 • строкові відкриті / інтервальні інвестиційні фонди;
 • безстрокові відкриті / інтервальні інвестиційні фонди.

Закриті інвестиційні фонди поділяються на:

 • диверсифіковані закриті інвестиційні фонди 
 • недиверсифіковані закриті інвестиційні фонди

Недиверсифіковані інвестиційні фонди, в свою чергу, можуть бути венчурними та невенчурними.

Як розібратися в такому розмаїтті інвесторові і, головне, якому інвестиційному фонду віддати перевагу?

Для початку порівняємо корпоративні та пайові інвестиційні фонди

Організаційно-правова форма:

 • Корпоративний інвестиційний фонд: Є юридичною особою, створюється у формі відкритого акціонерного товариства, більше 70% середньорічної вартості активів - цінні папери
 • Пайовий інвестиційний фонд: Не є юридичною особою, активи належать інвесторам на праві спільної часткової власності

Можливість участі вкладників у керуванні фондом:

 • Корпоративний інвестиційний фонд: Є, органами управління є: загальні збори акціонерів і наглядової ради
 • Пайовий інвестиційний фонд: Немає, але якщо кошти залучаються шляхом розміщення приватної пропозиції, вкладники можуть створювати наглядову раду

Хто може бути учасником інвестиційного фонду?:

 • Корпоративний інвестиційний фонд: Фізичні та юридичні особи, в венчурних фондах - тільки юридичні особи
 • Пайовий інвестиційний фонд: Фізичні та юридичні особи, в недиверсифікованих - тільки юридичні особи

Взаємини з компанією з управління активами:

 • Корпоративний інвестиційний фонд: Договірні (договір про управління активами)
 • Пайовий інвестиційний фонд: Створюються компанією з управління активами

Які цінні папери емітує:

 • Корпоративний інвестиційний фонд: Прості іменні акції (емітент - КІФ)
 • Пайовий інвестиційний фонд: Інвестиційні сертифікати (емітент - КУА)

Можливість отримання дивідендів:

 • Корпоративний інвестиційний фонд: є
 • Пайовий інвестиційний фонд: Є тільки в закритих ПІФах

Заміна КУА та ліквідація:

 • Корпоративний інвестиційний фонд: Комісія з цінних паперів і фондового ринку може в судовому порядку ініціювати процедуру ліквідації. Рішення про заміну КУА приймається загальними зборами акціонерів
 • Пайовий інвестиційний фонд: Комісія з цінних паперів і фондового ринку може прийняти рішення про заміну КУА або ліквідації фонду. З моменту прийняття рішення про ліквідацію припиняється розміщення і випуск інвестсертифікатів

Черговість задоволення вимог вкладників при ліквідації:

 • Корпоративний інвестиційний фонд: Перша черга - акціонери, які не є засновниками
 • Пайовий інвестиційний фонд: Перша черга - вкладники, які подали заяви про викуп інвестсертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію; інші вкладники - тільки четверта черга

Слід враховувати, що корпоративні інвестиційний фонди в Україні найчастіше є закритими недиверсифікованими.

Порівняльна характеристика відкритих, інтервальних і закритих інвестиційних фондів наведена в таблиці:

Викуп цінних паперів
Відкритий інвестиційний фонд У будь-який робочий день; може бути встановлено мінімальну кількість цінних паперів, що придбаваються інвестором
Інтервальний інвестиційний фонд У визначені проспектом емісії дні, але не рідше, ніж раз на рік
Закритий інвестиційний фонд Після закінчення терміну, на який був створений інвестиційний фонд
Термін існування
Відкритий інвестиційний фонд Можуть бути терміновими і безстроковими
Інтервальний інвестиційний фонд Можуть бути терміновими і безстроковими
Закритий інвестиційний фонд Можуть бути тільки терміновими
Диверсифікація
Відкритий інвестиційний фонд Можуть бути тільки диверсифікованими
Інтервальний інвестиційний фонд Можуть бути тільки диверсифікованими
Закритий інвестиційний фонд Можуть бути диверсифікованими і недиверсифікованими (венчурними та невенчурними)
Структура активів
Відкритий інвестиційний фонд Не менш 10% - грошові кошти, для диверсифікованих - тільки цінні папери та грошові кошти, з них не більше 20% цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі
Інтервальний інвестиційний фонд Не менш 10% - грошові кошти, для диверсифікованих - тільки цінні папери та грошові кошти, з них не більше 20% цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі
Закритий інвестиційний фонд Ті ж вимоги для диверсифікованих, для недиверсифікованих - не більше 50% цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі + нерухомість; для венчурних - 100% цінних паперів можуть бути не допущені до торгів, в структуру активів можуть включатися боргові зобов'язання
Визначення вартості чистих активів
Відкритий інвестиційний фонд Кожен робочий день
Інтервальний інвестиційний фонд На кінець робочого дня перед викупом, але не рідше, ніж раз на квартал
Закритий інвестиційний фонд На кінець робочого дня перед викупом, але не рідше, ніж раз на квартал
Обіг цінних паперів
Відкритий інвестиційний фонд Обмежено: відчуження здійснюється тільки шляхом викупу КУА, відчуження третім особам дозволяється тільки в разі правонаступництва, успадкування та дарування
Інтервальний інвестиційний фонд Не обмежується
Закритий інвестиційний фонд Не обмежується

Переваги вкладень у відкритий пайовий інвестиційний фонд в Україні:

 • невисокий ризик (законодавством встановлені жорсткі вимоги до структури активів і обмеження по об'єктах інвестування);
 • можливість викупу цінних паперів в будь-який момент;
 • як правило, невисокий розмір винагороди КУА;
 • невисока номінальна вартість інвестсертифікатів (хоча іноді встановлюється мінімальна кількість сертифікатів для інвестування.

Недоліки вкладень у відкриті пайові інвестиційні фонди:

 • невисока прибутковість у порівнянні з іншими типами інвестфондів;
 • обмежений обіг цінних паперів відкритих інвестфондів.

Переваги вкладень в інтервальний пайовий інвестиційний фонд в Україні:

 • невисокий ризик (згідно із законодавством, можуть бути тільки диверсифікованими);
 • прибутковість трохи вище, ніж у відкритих інвестиційних фондах;
 • законодавчо не обмежений обіг цінних паперів таких інвестиційних фондів.

Недоліки вкладень в інтервальні пайові інвестиційні фонди:

 • можливість викупу цінних паперів надається тільки в строго визначені дні, саме цей день може випасти в розпал кризи;
 • раніше акумулювали приватизаційні сертифікати і створювалися саме для цих цілей, зараз не настільки цікаві для інвесторів.

Переваги вкладень в закритий пайовий інвестиційний фонд в Україні:

 • найвища прибутковість у порівнянні з іншими типами інвестфондів;
 • вільний обіг цінних паперів на ринку.

Недоліки вкладень в закриті пайові інвестиційні фонди:

 • найвищі ризики (закриті інвестиційні фонди, як правило, є недиверсифікованими);
 • викуп цінних паперів фондом проводиться тільки після закінчення терміну його дії;
 • дивіденди що виплачуються в кінці терміну можуть не встигнути за інфляцією;
 • номінальна вартість цінних паперів вище, ніж в інвестфондах інших типів;
 • винагорода і премія КУА, як правило, вище, ніж в фондах інших типів.

При виборі виду і типу інвестиційного фонду слід враховувати свої можливості і очікування від інвестування. Так, не варто вкладати останні кошти в закриті недиверсифіковані інвестиційні фонди в надії на величезний прибуток, оскільки існує серйозний ризик не тільки не розбагатіти, а й зазнати збитків. Розраховуючи на швидкий прибуток, краще вибрати відкритий або інтервальний інвестиційний фонд, на довгостроковий - закритий. Якщо немає можливості і бажання відстежувати постійно котирування акцій на ринку, знову ж таки, краще зупинитися на менш ризикових фондах і т.п. І нехай інвестор не завжди може впливати на рівень своїх доходів, він завжди вільний у своєму праві вибору об'єкта інвестування.

Діяльність інвестиційних фондів в Україні регулюється законом «Про інститути спільного інвестування».
Прибутковість же того чи іншого фонду залежить від його інвестиційної стратегії і того, в які активи вкладаються гроші фонду. Офіційної класифікації фондів за складом їх активів (або напрямку інвестування) в Україні немає, але для потенційного інвестора корисно буде знати, що серед інвестиційних фондів бувають фонди акцій, облігацій, фонди грошового ринку, збалансовані і індексні фонди.

 • Фонди акцій - кошти фонду інвестуються переважно в акції.
 • Фонди облігацій - інвестують переважно в державні, муніципальні та корпоративні облігації
 • Фонди грошового ринку - значну частину своїх активів розподіляють між інструментами грошового ринку, в першу чергу, депозитами, а також облігаціями.
 • Збалансовані фонди - в складі їх активів поєднуються акції, облігації та депозити. При цьому нерідко такі фонди інвестують в акції другого і третього ешелону, що дозволяє підвищити потенційну прибутковість, а високі ризики компенсуються інвестиціями в інструменти з фіксованою прибутковістю - депозити та облігації
 • Індексні фонди - структура їхніх активів повторює склад індексів українських біржових майданчиків. По суті, це також фонди акцій, але тільки тих, що входять в індексний кошик

Очевидно, що такий поділ досить умовний: наприклад, облігації в своїй інвестиційній стратегії можуть використовувати як фонди облігацій, так і збалансовані або фонди грошового ринку, а фонди акцій також можуть інвестувати частину коштів у депозити або інші цінні папери.
Є і більш специфічні види фондів: наприклад, ті, які інвестують в нерухомість або художні цінності, проте вони в Україні поки не поширені. Зате існують фонди зі змішаною стратегією. Їх кошти розподілені між різними активами, наприклад, акціями і нерухомістю.
Дізнатися, до якого виду належить той чи інший фонд, нескладно: часто ця інформація міститься вже в його назві. Якщо ж ні, то інформацію про інвестиційну стратегії фонду і про те, в які активи вкладаються його кошти, можна дізнатися на сайті компанії з управління активами.

Як вибирати інвестиційний фонд?

Незалежно від ситуації на фондовому ринку і стратегії інвестування, якій ви віддасте перевагу, існує ряд показників, на які інвестору варто звертати увагу в першу чергу при виборі інвестиційного фонду.
Після того, як ви визначитеся з типом фонду, або ще до того, варто порівняти фонди, що працюють на ринку, за кількома показниками. При виборі інвестиційного фонду інвестору слід дивитися і на історичну прибутковість, і на керуючу компанію, і на структуру активів. Не останню роль в цьому списку грає репутація компанії. Насправді вибір у інвестора відносно невеликий, так як компаній з хорошою репутацією, які керують великими фондами, близько п'яти-шести.

Що стосується прибутковості фонду, то тут потенційному інвестору не варто орієнтуватися на цифри останнього року, а тим більше місяця. Найкраще оцінити прибутковість фонду з початку його функціонування - так ви зможете порівняти, які результати показував фонд при різному стані фондового ринку. Слід дивитися на історичну середньорічну прибутковість з часу утворення фонду, порівнювати цю прибутковість із середньоринковою з цього класу фондів.

Після цього варто оцінити склад інвестиційного портфеля фонду. У структурі фонду слід дивитися на наявність неліквідних паперів, що погано торгуються. На жаль, деякі акції навіть відомих підприємств можуть бути неліквідними на українському фондовому ринку, тому варто звернутися до фахівця за порадою. Якщо ж ви зовсім не зможете отримати ніякої інформації про те, в які папери інвестовані кошти фонду, то від участі в ньому також краще утриматися.

Нарешті, якщо ви вибрали кілька фондів з досить високою середньорічною прибутковістю, авторитетною керуючою компанією і зрозумілим вам складом інвестиційного портфеля, то варто порівняти тарифи і комісії, які вам доведеться сплатити при покупці інвестиційного сертифіката або акцій фонду.

Запобіжні заходи

Щоб не було всіляких проблем і сюрпризів, при виборі інвестиційних сертифікатів потрібно дивитися на умови покупки і умови продажу. А потім - можна контролювати дії КУА з управління фондом. Всі інвестори фонду складають так звану наглядову раду, тобто будь-який з інвесторів може брати участь в перевірці того, як КУА дотримується регламенту фонду та інвестиційної декларації. А від всяких зловживань закон захистив інвесторів ПІФів дуже простим способом. Рахунки інвестиційного фонду не належать КУА, а всі кошти на рахунках належать фонду. А банк, який зберігає ці кошти, виступає відповідно до нашого законодавства, своєрідним поліцейським того, чи правомірні операції з коштами фонду, чи правильно витрачаються. Кожне розпорядження КУА про використання коштів фонду банк перевіряє на відповідність спеціальним інвестиційним проектом ПІФу, зареєстрованим їм в Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як позбутися від паю?

Якщо ж вкладник вирішить, що з нього вистачить, і свій внесок потрібно продати, зробити це йому буде не завжди просто. Звернувшись в інвестфонд, гроші, швидше за все, вдасться отримати не відразу, а протягом 2-3 банківських днів. Якщо клієнт поспішає, то може реалізувати свою частку на відкритому ринку, продавши її брокерам або іншим інвестиційним компаніям.

Однак останні, швидше за все, куплять пай за номіналом або з дисконтом від ринкової ціни в 20-30% - так що, все ж краще продати його самому фонду. Але не варто забувати, що фонд зажадає від Вас комісію за вихід - ті ж 1-2% - і за обслуговування КУА - 2% від вартості паю. Плюс, слід заплатити прибутковий податок від інвестиційного доходу, отриманого після виходу з фонду. Звичайно, ви можете не платити податок, але в подальшому, якщо податкова виявить це замовчування при складанні податкової декларації, у вас можуть бути неприємності.

Експерти рекомендують не смикатися, якщо ринок почав падіння і вартість чистих активів на акцію інвестфонду неухильно знижується. Адже оперативно продати свій пай не так просто, і не виключено, що з моменту продажу ринок просяде ще більше. Варто відзначити, що фондовий ринок працює по синусоїді - то падає, то піднімається. Довгі тренди до зниження або зростання спостерігаються рідко. Так що оптимальний варіант - не нервувати і чекати підняття ринку і піку зростання прибутковості фонду.

Отримувати всі новини та статті сайту в одному email на день?

також стежити за новинами сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

UniGroup

Кредит под залог недвижимости. Срочный выкуп недвижимости

Фиксированная ставка по кредиту 1.5% в месяц

Сумма от 30 000 до 50 000 000 грн. (в любой валюте).

Срок от 1 месяца до 10 лет.

100 л. топлива в подарок каждому клиенту.

Территория Киев, Киевская область до 35 км, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Полтава, Житомир, Ивано–Франковск, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Сумы.

Агропросперіс Банк

Акційний депозит під 15%

Акційний депозит "На літо" від Агропросперіс Банку

15% річних у гривні

на строк 1 або 3 місяці

+ БОНУС до ставки на сайті

Вклади від 1000 грн

Діє з 10.06 до 31.07.2022

Ліцензія НБУ №241 від 16.02.2016

Кредит 112

Кредит под залог недвижимости от 1,5% в месяц

Честный кредит без фиктивных акций и дополнительных условий:

-  Сумма от 30 000 до 30 000 000 грн;

-  Согласование в течение 10 минут;

-  Выдача денег в день обращения;

-  Без справки о доходах и с любой кредитной историей!

Залогом может выступить любая недвижимость.

Корисні статті з даної тематики