про твої фінанси

Все, що ви хотіли знати про відпустку: як правильно піти у відпустку

У розквіті довгоочікувана пора - пора відпусток. Всі втомилися від щоденних підйомів, поїздок в переповненому громадському транспорті і думок про пляж і байдикування. Тому, як тільки роботодавець дає вам своє добро на довгоочікуваний відпочинок, ви з легким серцем і порожньою кишенею прагнете скоріше виїхати з обридлого міста.


Короткий зміст і посилання по темі

  1. Основні відпустки
  2. Додаткові відпустки
  3. Що робити, якщо прохворів всю відпустку
  4. Порядок надання щорічних відпусток
  5. Як розраховують відпускні
  6. Корисні статті про трудові правовідносини
  7. Вартість юридичних послуг в сфері трудового права (середні ціни)

Причому це в кращому випадку. Буває, коли роботодавець повідомляє, що відпустку ви не заслужили, так як працюєте лише кілька місяців, а відпустка "по закону" дозволена тільки через рік. Для запобігання подібних казусів кожному громадянину України слід знати, що приємному слову "відпустка" присвячені не тільки ваші мрії, але і певні акти вітчизняного законодавства. Тому важливо знати про права і відповідальність працівника, про охорону праці та строки виплати заробітної плати.

Перш за все, зрозуміло, мова йде про Конституцію України, КЗпП та ЗУ "Про відпустки". Стаття 45 Основного Закону країни гарантує відпочинок кожному, хто працює. Таке право працівника забезпечується, крім щотижневого відпочинку і т.п., оплачуваною щорічною відпусткою.

Зрозуміло, що в розвиток названого положення КЗпП передбачає цілу главу, присвячену відпочинку в цілому і відпусткам зокрема. Так, ст. 74 КЗпП передбачає, що громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також громадянам, які працюють "на ПП" (у фізичної особи-підприємця), надаються щорічні (основні і додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

До речі, і ст. 2 ЗУ "Про відпустки" передбачаючи аналогічне положення, забороняє заміну відпустки грошовою компенсацією (виняток, звичайно, становить бажання працівника). Цим же законом в ст. 3 встановлюються види відпусток, про деякі з яких навряд чи всім відомо.

Взагалі розрізняють щорічні відпустки, додаткові у зв'язку з навчанням, творчі, соціальні і відпустки без збереження заробітної плати. У нашому ж контексті щорічних відпусток законодавство виділяє основну відпустку, додаткову за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, додаткову за особливий характер праці, інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Основні відпустки

Безумовно, основна маса зайнятого населення заслужила щорічну основну відпустку, тривалість якої не може бути меншою за 24 календарних дня за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 75 КЗпП) або трудового контракту. Відразу ж хотілося б попередити читача, що зазначені положення не забороняють піти у відпустку, відпрацювавши у наймача менше року. Таким працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого часу (ст. 79 КЗпП).

Закон про відпустки конкретизує тривалість щорічних відпусток для окремих категорій працівників (ст. 6). Скажімо, промислово-виробничому персоналу вугільної, металургійної, електроенергетичної промисловості, працівникам, зайнятим на відкритих гірничих роботах та ін. надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожні два відпрацьовані роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.

А ось для громадян, зайнятих на підземних гірничих роботах, кар'єрах, рудниках глибиною 150 м і нижче, щорічна відпустка становить 28 календарних днів незалежно від стажу роботи. Якщо ж працівник трудиться в рудниках глибиною до 150 м, він заслуговує 24 відпускні дні із збільшенням на 4 дні при стажі роботи на підприємстві 2 роки і більше.

Або, наприклад, інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів. Якщо ж ви працівник, який не досяг 18 років, то для вас відпустка становить 31 календарний день. До речі, саме "привілейоване" становище займають керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, час "на відпочити" для яких передбачено в кількості до 56 днів (в порядку, передбаченому Кабміном).

Корисний довідник: Центри зайнятості населення України

Додаткові відпустки

Для деяких громадян ст. 76 КЗпП передбачає так звані додаткові відпустки, порядок надання яких регулюється ст.ст. 7, 8 ЗУ "Про відпустки". Так, заслуговують відпустку до 35 днів працівники, зайняті на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів (робота з шкідливими і важкими умовами праці).

Слід зазначити, що конкретна тривалість такої відпустки встановлюється або в колективному договорі, або в трудовому, в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. Працівники з ненормованим робочим днем ​​отримують відпустку тривалістю до 7 календарних днів (згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою).

Стаття 8 Закону про відпустки визначає, кому саме надаються щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці. Якщо характер вашої трудової діяльності пов'язаний з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується, наприклад, в умовах підвищеного ризику для здоров'я, закон дає вам право відпочити від такої роботи до 35 календарних днів.

Зрозуміло, що якщо ви вирішите, що, працюючи офісним секретарем або кур'єром, ви "підвищено" нервуєте, і звернулися щодо додаткової відпустки, то роботодавець, відмовляючи вам в такому проханні, буде абсолютно правий. Справа в тому, що список "заслужили" і число додаткових днів встановлені Постановою КМУ від 17 листопада 1997 № 1290 (з остан. змінами).

Що робити, якщо прохворів всю відпустку

Якщо раптом ви примудрилися захворіти під час довгоочікуваної відпустки, не сумуйте про "пропавший" відпочинок. Ваша "неприємність" передбачена ст. 78 КЗпП. Найголовніше - не лінуватися, а сходити в поліклініку і отримати "лікарняний", тобто листок непрацездатності за певний період.

Такий документ, що підтверджує дні вашої тимчасової непрацездатності, а також дні відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами в дні вашої довгоочікуваної відпустки не зараховуються. Іншими словами, відпустка може бути продовжена на кількість днів вашого лікарняного. Однак щоб уникнути звільнення за прогул і подальшого судового процесу, пов'язаного з відновленням на роботі, повідомте роботодавцю про вашу хворобу та про бажання продовжити відпочинок.

Між іншим, святкові та неробочі (але не вихідні!) дні (ст. 78-1 КЗпП) при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються, так що не давайте роботодавцю приводу "обдурити" себе.

Порядок надання щорічних відпусток

Повертаючись до права на відпустку, слід зазначити, що визначальним у вашому бажанні піти відпочити є стаж роботи. Якщо ви прийшли в організацію і, наприклад, до "літнього сезону відпусток" не встигли відпрацювати календарний рік, не поспішайте впадати у відчай і продовжувати "пахати".

На вашому боці ст. 79 КЗпП, що надає право на щорічну і додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи, якщо працівник відпрацював у даного наймача безперервно шість місяців. Якщо ви відпрацювали менш ніж півроку, як уже говорилося, відпочити ви можете протягом часу пропорційно відпрацьованому.

До речі, якщо ви маєте право на додаткову відпустку, то окремо її використовувати зовсім не обов'язково. Головне, щоб тривалість щорічної основної і "преміальної" відпусток не перевищувала 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах - 69 днів. Щорічні основні та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

І на останок. Якщо ви зібралися звільнятися (а не вас звільняють за порушення трудової дисципліни) і відгуляти відпустку, то роботодавець зобов'язаний надати невикористану відпустку з подальшим звільненням. В такому випадку, датою звільнення буде останній день відпустки (ст. 3 ЗУ "Про відпустки"). При відсутності бажання "відгуляти" роботодавець зобов'язаний при остаточному розрахунку виплатити працівнику і компенсацію за невикористану відпустку.

Як розраховують відпускні

Відпускні нараховуються з розрахунку середньоденного заробітку за останні 12 місяців. Припустимо, ви отримували 3000 гривень в перші 6 місяців роботи і 4000 грн. - за наступні 6 місяців. Разом за рік вам заплатили 42 тисячі гривень. Ділимо річну зарплату на кількість місяців в році (12), виходить 3500 гривень. Потім цю суму потрібно розділити на середньомісячне число календарних днів в році - 29,6 (ця цифра встановлюється законодавчо).

виходить:

3500: 29,6 = 118,24 гривні ви отримуєте за кожен відпускний день.

Якщо ви берете повну відпустку - 24 дні, ваші відпускні складуть:

118,24 х 24 = 2837,76 грн.

Корисні статті про трудові правовідносини

Вартість юридичних послуг в сфері трудового права (середні ціни)

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

UniGroup

Кредит під 1,5% на місяць. Під авто, квартиру, будинок, нежитлове приміщення

Кредит: 30 000 - 15 000 000 грн.

Термін: від 1 місяця до 10 років

Без виписки і перереєстрації

Київ, Київська область, Одеса, Харків, Дніпро, Львів, Полтава, Житомир, Івано-Франківськ

ZeCredit

0% на 1-й кредит онлайн

96% погоджених кредитів

Перший кредит - до 5 000 ₴

Maксимальна Сума - до 12 000 ₴

Вк - 18 до 65

Доступність по всій Україні

Франклин Финанс (Franklin Finance)

Кредит під заставу авто "в ходу"

ГРОШІ ПІД ЗАСТАВУ АВТО

Отримай від 2000 $ за 60 хвилин і продовжуй їздити на авто

Авто залишається у вас

99% позитивних рішень

Рішення за 60 хвилин

3% в місяць

З будь-кредитною історією