Що таке "банківський сертифікат" і кому він цікавий? - 29.10.2018

Депутати внесли на розгляд ВРУ законопроект про випуск нових цінних паперів - банківських сертифікатів (законопроект № 9034). У чому суть такого цінного паперу і основна ідея випуску? - дізнавався у банкірів Prostobank.ua // 29.10.2018

Андрій Приходько, начальник відділу по роботі з інвесторами Банку Кредит Дніпро

Мета законопроекту - розширення можливостей для інвестування новим інструментом для більш ефективної мобілізації і використання фінансових ресурсів, розвитку ринку капіталу як важливої складової економіки.

Законопроект передбачає випуск банківських сертифікатів - нового виду емісійних цінних паперів, які поєднують в собі властивості банківського вкладу і цінного паперу. Вони можуть бути процентними або обліковими.

На відміну від ощадних (депозитних) сертифікатів, які вже присутні в лінійці роздрібних банківських продуктів, банківський сертифікат буде мати бездокументарну форму, що полегшить механізми його обліку і вторинного обігу на організованих торгових майданчиках і поза ними. Такий сертифікат можна буде продати в будь-який час іншому банку або особі, в тому числі на фондовій біржі, або відчужувати будь-яким іншим способом без необхідності особистого звернення в банк-емітент і проходження процедур переоформлення сертифіката на іншу особу. Це вигідно відрізняє банківський сертифікат від депозитного вкладу, що має прописаний в договорі термін закінчення, до закінчення якого отримати грошові кошти проблематично.

Отримати суму погашення і відсотки також можна без особистого звернення до банку - на банківський рахунок, вказаний в договорі з депозитарною установою.

Нерозповсюдження на банківські сертифікати гарантій Фонду гарантування вкладів може стати фактором, що стримує популярність даного інструменту інвестування у населення.

Олег Сердюк, начальник управління операцій на фондовому ринку ОТП БАНК

Метою даного законопроекту є випуск «Комерційної паперу» (Commercial paper). Це короткостроковий цінний папір з терміном обігу від 1 тижня до 1 року за спрощеною процедурою реєстрації випуску, що дозволить банкам оперативно приймати рішення про випуск.

Даний фінансовий інструмент збільшить ліквідність на ринку, буде мати вільний обіг та інші переваги як банківські облігації.

Швидкий пошук
Кумедне відео