Чим можуть бути вигідні вкладення в ОВДП в порівнянні зі звичайними депозитами? - 26.09.2018

Ставка розміщення ОВДП вже досягла 18,5% річних по тримісячних облігаціях. В якому випадку придбання ОВДП фізособою доцільно? - дізнавався у банкірів Prostobank.ua // 26.09.2018

Андрій Мойсеєнко, заступник голови Правління Банку Кредит Дніпро

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) - цінні папери, випущені державою з метою фінансування загальнодержавних потреб. Хранителем ОВДП виступає Нацбанк.

ОВДП є на сьогоднішній день найбільш ліквідними цінними паперами в Україні та вигідним інструментом для інвестування, з більш високою прибутковістю, ніж строкові депозити.

Ставка розміщення ОВДП прив'язана до облікової ставки НБУ, яка підвищувалася з жовтня 2017 роки шість разів, сумарно на 5,5 в.п. до 18% річних. Зростання облікової ставки прямо вплинув на прибутковість ОВДП, на відміну від прибутковості депозитів, на них вплив облікової ставки більш опосередкований і проявляється з певним часовим лагом. Крім того, дохід від операцій з ОВДП звільняється від сплати податку на доходи фізичних осіб на відміну від строкових депозитів, де клієнт втрачає 18% отриманого доходу.

Різниця в прибутковості гривневих і доларових ОВДП становить близько 10 відсоткових пунктів на користь перших, проте близько ¾ портфеля цінних паперів фізичних осіб номіновані у валюті, таким чином інвестори мінімізують девальваційні ризики.

Клієнт може підібрати зручний для себе термін інвестиції в ОВДП: від 3 місяців до 5 років. Якщо інвестору в силу різних причин знадобиться достроковий доступ до грошей, ОВДП завжди можна продати через брокера на вторинному ринку з актуальної вартості, яка визначається поточною ринковою кон'юнктурою. У той час як дострокове розірвання депозитних договорів в більшості випадків не передбачається взагалі або передбачає втрату нарахованих відсотків.

Банки пропонують клієнтам пакети, що стартують від 50 тис. грн і $ 10 тис. На невеликих сумах інвестування зростає питома вага супутніх витрат на відкриття та супровід інвестиційного рахунку, що знижує загальну прибутковість інвестиції. Тому ОВДП є оптимальним інструментом внутрішнього інвестування для клієнтів, які мають вільними активами понад 200 тис. грн, які прагнуть диверсифікувати портфель і отримати більш високу прибутковість, гнучкість і надійність в порівнянні з класичним банківським депозитом. Тим більше, що держава гарантує повернення коштів, вкладених в ОВДП, в повному обсязі; для депозитів же гарантована сума на сьогоднішній день становить 200 тисяч гривень (або еквівалент).

Зростання популярності інвестування в ОВДП переконливо ілюструє статистика Нацбанку: у 2017 році вкладення приватних інвесторів в державні цінні папери зросли з 105 млн. грн. до 1,5 млрд. грн., а з початку поточного року потроїлися, перевищивши 4,5 млрд грн.

Олег Сердюк, начальник управління операцій на фондовому ринку ОТП БАНК

Прибутковість ОВДП залежить від облікової політики Національного Банку України, і при збільшенні облікової ставки, прибутковість по ОВДП буде рости відповідно. На сьогоднішній день ставки по ОВДП вище депозитних - 17,50% 18,50% по гривні; 4,50% -5,50% по доларах США.

Відповідно до Податкового кодексу, операції з ОВДП звільнені від прибуткового податку - з доходів від операцій з ОВДП утримується тільки 1,5% військового збору. При цьому, загальні витрати, включаючи витрати по рахунку в цінних паперах і 1,5% військового збору, становлять близько 0,5% від суми інвестиції.

Швидкий пошук